เช็คอินครบ 14 วัน รับไอเทมครบทั้ง 14 อย่าง เมื่อเกมเปิดให้บริการจริง